SIL

Book Compare (0)
Showing 97 to 108 of 144 (12 Pages)
ഫുട്ബാള്‍ ഇതിഹാസങ...

SIL

ഫുട്ബാള്‍ ഇതിഹാസങ...

Rs. 120

Ex Tax: Rs. 120

ഫുട്ബാള്‍ ഇതിഹാസങ്ങളും പ്രതിഭകളുംലോക ഫുട്ബാളിലെ ഇതിഹാസങ്ങളായ കളിക്കാരുടെ ജീവിത സംഗ്രഹങ്ങളും കളിക്കളത്തിലെ അവരുടെ മാസ്മരിക പ്രകടനങ്ങളുടെ വര്‍ണനകളും അടങ്ങുന്ന പുസ്തകം...

ബുദ്ധന്‍ ശാന്തസമു...

SIL

ബുദ്ധന്‍ ശാന്തസമു...

Rs. 70

Ex Tax: Rs. 70

ബോധോദയത്തിന്‍റെ വെളിച്ചമല്ല ജീവിതയാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിന്‍റെ യാതനകളാണ് സിദ്ധാര്‍ത്ഥനെ ബുദ്ധനാക്കിയത്. പരിവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ പന്ഥാവില്‍ അഭിനവബുദ്ധനെ കണ്ടെത്തിയ ഇന്നിന്‍റെ മുഖങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ...

ഭാരതീയഗണിതം

SIL

ഭാരതീയഗണിതം

Rs. 150

Ex Tax: Rs. 150

ഭാരതീയഗണിതംസംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ശാസ്‌ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മികച്ച ശാസ്‌ത്ര പഠനത്തിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹമായ പുസ്തകം. ഭാരതത്തിന്റെ ഗണിതപൈതൃകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം . ഭാരതീയര്‍ ഉന്നതഗണിതം അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിശദമായി  പ്രദിപാ..

ഭാഷയും ഭരണഭാഷയും

SIL

ഭാഷയും ഭരണഭാഷയും

Rs. 100

Ex Tax: Rs. 100

ഭാഷയും ഭരണഭാഷയുംഭരണഭാഷ സമ്പൂര്‍ണമായി മലയാളത്തിലാക്കുന്നതിന് സഹായകമായ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഭരണഭാഷാമാറ്റത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ പ്രദിപാദിക്കുന്നു . ഭാഷാവിദഗ്ധനായിരുന്ന ഡോ.എഴുമറ്റൂര്‍ രാജരാജ വര്‍മയാണ് ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്..

ഭാഷയും ഭാഷാശാസ്‌ത...

SIL

ഭാഷയും ഭാഷാശാസ്‌ത...

Rs. 270

Ex Tax: Rs. 270

ഭാഷാശാസ്‌ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളും വ്യത്യസ്തമേഖലകളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുസ്തകം ഭാഷയുടെ സ്വനഘടന,പദങ്ങളും പദഘടനയും വാക്യവും വാക്യഘടനയും ഭാഷാ- അര്‍ഥവും പ്രയോഗവും , ഭാഷയും സമൂഹവും തുടങ്ങി ഭാഷയുടെയും ഭാഷാശാസ്‌ത്രത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്ത സങ്കല്‍പ്പനങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു...

ഭൗതികശാസ്ത്രം  പുത...

SIL

ഭൗതികശാസ്ത്രം പുത...

Rs. 140

Ex Tax: Rs. 140

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ മേഖലയില്‍ സംഭവിച്ച കുതിപ്പുകളും കണ്ടെത്തലുകളും   സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം ...

മത്സരപ്പരീക്ഷകളി...

SIL

മത്സരപ്പരീക്ഷകളി...

Rs. 100

Ex Tax: Rs. 100

മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലെ ഗണിതംപി.എസ്.സി. , യു.പി.എസ്.സി തുടങ്ങിയ വിവിധ മത്സരപ്പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പരീക്ഷാര്‍ഥികള്‍ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന വിവിധ ഗണിതശാസ്‌ത്ര സമസ്യകളും അവയുടെ നിര്‍ധാരണ രീതികളും വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം ...

മദ്യം മറ്റൊരു വിഷം

SIL

മദ്യം മറ്റൊരു വിഷം

Rs. 70

Ex Tax: Rs. 70

മദ്യം മറ്റൊരു വിഷംമദ്യം ഒരു സാമൂഹിക വിപത്തായിമാറിയിരിക്കുന്ന ആസുരകാലമാണിത്. മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്നുള്ള വസ്തുതയും മദ്യപാനം നമ്മുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ മാരകമായി ഹനിക്കുന്നു എന്ന്‍ വസ്തുനിഷ്ട്ടമായി    പ്രദിപാദിക്കുന്ന ആരോഗ്യശാസ്ത്..

മനശാസ്ത്രം ഉത്തമജ...

SIL

മനശാസ്ത്രം ഉത്തമജ...

Rs. 150

Ex Tax: Rs. 150

മനശാസ്ത്രം ഉത്തമജീവിതത്തിന്ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുവേണ്ടി ഒരു സംഘം ഗ്രന്ഥകാരന്മാരെക്കൊണ്ടു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. കൌമാരപ്രായക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ ഉത്തമ ജീവിതത്തിനുപ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക..

മനുഷ്യന്‍ ഉല്‍ഭവവ...

SIL

മനുഷ്യന്‍ ഉല്‍ഭവവ...

Rs. 130

Ex Tax: Rs. 130

മനുഷ്യന്‍ ഉല്‍ഭവവും പരിണാമവുംജന്തുക്കളുടെ പരിണാമപഥത്തില്‍ ഒരു ശാഖവികസിച് ലോകം കീഴടക്കിയ മനുഷ്യന്‍ എന്ന ജന്തു ഉണ്ടായി. ഫോസ്സില്‍ രൂപത്തില്‍ ലഭിച്ച എല്ലിന്‍ കഷ്ണങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചെടുത്ത ഉദ്യോഗജനകമായ കഥ...

മന്നത്ത് പത്മനാഭന...

SIL

മന്നത്ത് പത്മനാഭന...

Rs. 100

Ex Tax: Rs. 100

മന്നത്ത് പത്മനാഭന്‍സാമുദായിക പരിഷ്കര്‍ത്താവായ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ സംഭവബഹുലവും ത്യാഗനിര്‍ഭരവുമായ ജീവചരിത്രം ...

മലയാള ഭാഷാശാസ്ത്ര...

SIL

മലയാള ഭാഷാശാസ്ത്ര...

Rs. 170

Ex Tax: Rs. 170

മലയാള ഭാഷാശാസ്ത്രഞ്ജര്‍മലയാള ഭാഷാചരിത്രം , വ്യാകരണം,മലയാളത്തിന്റെ ഭാഷാശാസ്‌ത്രം എന്നീ മേഖലകളില്‍ പഠനഗവേഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയ വ്യക്തികളുടെ സംഭാവനകള്‍ വിവരിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം ..

Showing 97 to 108 of 144 (12 Pages)