SIL

Book Compare (0)
Showing 97 to 108 of 193 (17 Pages)
ഡോ.കെ.എന്‍.പൈ

SIL

ഡോ.കെ.എന്‍.പൈ

Rs. 90

Ex Tax: Rs. 90

ആരോഗ്യ സേവന രംഗത്തും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ശ്രദ്ധേയനായിരുന്ന പ്രശസ്ത ഭിഷഗ്വരന്‍ ഡോ.കെ.എന്‍.പൈയുടെ ജീവിതവും ആരോഗ്യസേവനരംഗത്തെ അദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം ..

ഡോസ്റ്റോയ് വ്സ്കി...

SIL

ഡോസ്റ്റോയ് വ്സ്കി...

Rs. 220

Ex Tax: Rs. 220

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തെയും ഭാവികാലത്തെ ആഴത്തില്‍ സ്വാധീനിച്ച ഡോസ്റ്റോയ് വ്സ്കിയുടെ വാതായനമാകുന്ന നോട്ടുബൂക്കുകളെ ഉപജീവിച് മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി  പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം.വിസ്മയാവഹമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ  സൃഷ്‌ടിച്ച ഡോസ്റ്റോയ് വ്സ്കിയന്‍ നോവല്‍സാഹിത്യം സാഹിത്യവിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്..

ഡ്രൈവിങ് മാന്വല്‍

SIL

ഡ്രൈവിങ് മാന്വല്‍

Rs. 110

Ex Tax: Rs. 110

ഡ്രൈവിങ് മാന്വല്‍ഡ്രൈവിങ്  പഠിക്കുന്നതിനു സഹായകമായ പുസ്തകം . മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ മെക്കാനിസം , വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ള തകരാറുകള്‍ ,കാരണങ്ങള്‍, പ്രതിവിധികള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ..

തിരക്കഥ ആഖ്യാനത്ത...

SIL

തിരക്കഥ ആഖ്യാനത്ത...

Rs. 110

Ex Tax: Rs. 110

ആദ്യകാല തിരക്കഥകളുള്‍പ്പെടെ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലെ തിരക്കഥകളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ...

തിരുവിതാംകൂറില്‍ 2...

SIL

തിരുവിതാംകൂറില്‍ 2...

Rs. 170

Ex Tax: Rs. 170

തിരുവിതാംകൂറില്‍ 22 വര്‍ഷങ്ങള്‍തെക്കന്‍ തിരുവിതാംകൂറിലെ നെയ്യുരിലേക്ക് 1839 ഓഗസ്റ്റ്‌ 23ന് മിഷണറി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി നിയമിക്കപെട്ട സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയായിരുന്നു റവ.ജോണ്‍ ആബ്സ്. കേരളത്തിലെ ജീവിതം അന്യദേശക്കാരന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന അങ്കലാപ്പും കൌതുകവും അദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളി..

തുളു പാരമ്പര്യവും ...

SIL

തുളു പാരമ്പര്യവും ...

Rs. 550

Ex Tax: Rs. 550

തുളുനാടിന്റെ പൂർവചരിത്രം, ഫോക്‌ലോർ നിഘണ്ടു, കാലനിർവഹണങ്ങളുടെ സാംസ്‌കാരികാപഗ്രഥനം, നാടോടിഗാനപാരമ്പര്യം, കോലം-കളം-വേഷം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അമൂല്യഗ്രന്ഥം-തുളു പാരമ്പര്യവും വീണ്ടെടുപ്പും...

ത്യാഗരാജ കൃതികള്‍ ...

SIL

ത്യാഗരാജ കൃതികള്‍ ...

Rs. 125

Ex Tax: Rs. 125

ത്യാഗരാജ കൃതികള്‍ മലയാളത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതിവിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥം ..

ത്യാഗരാജ കൃതികള്‍ ...

SIL

ത്യാഗരാജ കൃതികള്‍ ...

Rs. 300

Ex Tax: Rs. 300

കര്‍ണാടക സംഗീത ലോകത്തെ കുലപതിയായ ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെ നൂറ്റൊന്നു കൃതികള്‍ അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തില്‍ സ്വരപ്പെടുത്തലോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ..

ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സ...

SIL

ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സ...

Rs. 380

Ex Tax: Rs. 380

കര്‍ണാടക സംഗീതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആധികാരിക പഠനം . കര്‍ണാടകസംഗീത പാഠ്യപദ്ധതി മായാമാളവഗൌള രാഗം ആലപിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും എങ്ങനെ പ്രസ്തുത രാഗം അനായാസം സ്വയത്തമാകാം എന്നു വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ..

ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സ...

SIL

ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സ...

Rs. 300

Ex Tax: Rs. 300

സംഗീതം ഒരവലോകനം സമ്പൂര്‍ണ -അസമ്പൂര്‍ണ രാഗങ്ങളുടെ രാഗലക്ഷണങ്ങള്‍ , സംഗീതജ്ഞരുടെ  ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകള്‍, സ്വാതിതിരുനാള്‍ ,ഇരയിമ്മന്‍തമ്പി ,കെ.സികേശവപിള്ള തുടങ്ങിയവര്‍ രചിച്ച മലയാളപദങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്പെടുത്തിയ ഭാഗം ...

ദാര്‍ശനിക വീഥികളി...

SIL

ദാര്‍ശനിക വീഥികളി...

Rs. 150

Ex Tax: Rs. 150

മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്ത് ഒരേ കാലഘട്ടത്തില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്ന പ്രഗല്‍ഭരുടെ കൃതികള്‍ പഠനവിധേയമാക്കുന്ന ലേഖനസമാഹാരം ..

ദിനസ്മരണകളിലൂടെ

SIL

ദിനസ്മരണകളിലൂടെ

Rs. 200

Ex Tax: Rs. 200

ദിനസ്മരണകളിലൂടെചരിത്രത്തില്‍ ഒരിടത്തും സുവര്‍ണലിപികളാല്‍ അടയാളപ്പെടുത്താതെ മുഖ്യധാരയില്‍ നിന്ന്‍ തമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി പേരുകളുണ്ട് . ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിലോന്നും  യാതൊരു വിവരവും തങ്ങളുടെതായി അവശേഷിപ്പികാതെ നിശബ്ദമായി കടന്നുപോയവരുടെ ഓര്‍മദിനങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ ദേശീയവും അന്തര്‍ദേശീയവുമായ വിശേഷദിനങ്ങ..

Showing 97 to 108 of 193 (17 Pages)