SIL

Book Compare (0)
Showing 61 to 72 of 139 (12 Pages)
ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിന്...

SIL

ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിന്...

Rs. 150

Ex Tax: Rs. 150

ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിന്‍പ്രകൃതിനിര്‍ദ്ധാരണം അടിസ്ഥാനമായുള്ള പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിന്റെ ജീവചരിത്രം . ഡാര്‍വിന്‍ എന്ന പരിണാമശാസ്ത്രഞ്ജര്‍ എന്നതിനോടൊപ്പം ഡാര്‍വിന്‍ എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹി എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപെട്ടു എന്ന്‍ നമ്മോടു പറയുന്ന പുസ്തകമാണിത് . ഇതുതന്നെയാണ് ഡാര്‍വിനെക്കുറിച്ച് ഇതു..

ചൊവ്വ അറിവും അന്വേ...

SIL

ചൊവ്വ അറിവും അന്വേ...

Rs. 70

Ex Tax: Rs. 70

ചൊവ്വ അറിവും അന്വേഷണങ്ങളും ചിലപ്പോള്‍ തീക്കട്ടപോലെ ചുവന്നത് .മറ്റു ചിലപ്പോള്‍ മങ്ങിയ ചുവപ്പില്‍ .ചൊവ്വയ്ക്ക്‌ ആ രണ്ടു മുഖങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് . വിശ്വാസങ്ങളുടെ ലോകത്തില്‍ അത് യുദ്ധദേവനാണ്ദോഷാകാരനാണ് . പാപഗ്രഹമാണ് .നാളിത്വരെയുള്ള ചൊവ്വാവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും പുതിയ അന്വേഷണങ്ങളുടെയും ഒരു കുഞ്ഞുനാള്‍..

ജി.ബി.മോഹന്‍ തമ്പി ...

SIL

ജി.ബി.മോഹന്‍ തമ്പി ...

Rs. 250

Ex Tax: Rs. 250

ജി.ബി.മോഹന്‍ തമ്പി തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങള്‍സാഹിത്യം ,സംസ്കാരം,രാഷ്ട്രീയം എന്നീ മേഖലകളിലെ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴമേറിയ പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം . മാര്‍ക്സിസിറ്റ് ചിന്തയെ പുരാതന ഭാരതീയ കാവ്യമീമാംസയുടെ ശാസ്‌ത്ര പാരമ്പര്യവുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന സമീപനരീതിയാണ്‌ ജി.ബി.മോഹന്‍ ത..

ജൈവരസതന്ത്രം

SIL

ജൈവരസതന്ത്രം

Rs. 60

Ex Tax: Rs. 60

ജൈവരസതന്ത്രംജൈവരസതന്ത്രം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തത്ത്വങ്ങളും ജൈവശരീരത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളും , അവയുടെ പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയം . ശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത കലകളുടെ നിര്‍മിതിക്കുകാരണമായ രാസപദാര്‍ത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും രാസപ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചും ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്..

ജ്യോതിശാസ്‌ത്രം-ഒ...

SIL

ജ്യോതിശാസ്‌ത്രം-ഒ...

Rs. 50

Ex Tax: Rs. 50

ജ്യോതിശാസ്‌ത്രം-ഒരു ആമുഖംജ്യോതിശാസ്‌ത്രം എന്ന വിസ്മയകരമായ ശാസ്‌ത്രത്തിന്റെ സങ്കല്‍പ്പനങ്ങളും ആശയങ്ങളും..

ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം  ...

SIL

ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം ...

Rs. 70

Ex Tax: Rs. 70

ഏഴു സഹസ്രബ്ദങ്ങളില്‍ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഉണ്ടായ വികാസങ്ങളെ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ...

ഞാന്‍ കണ്ട കേരളം

SIL

ഞാന്‍ കണ്ട കേരളം

Rs. 350

Ex Tax: Rs. 350

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം , സംസ്കാരം , ആചാരങ്ങള്‍ , ചരിത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വൈവിധ്യപൂര്‍ണവും എന്നാല്‍ കൃത്യവുമായ ഒരു രൂപം നല്‍കുന്ന അപൂര്‍വം കൃതികളിലൊന്നാണ് ഞാന്‍ കണ്ട കേരളം ..

ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്...
New

SIL

ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്...

Rs. 110

Ex Tax: Rs. 110

ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും  അവയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ വ്യക്തികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം...

ഡോസ്റ്റോയ് വ്സ്കി...

SIL

ഡോസ്റ്റോയ് വ്സ്കി...

Rs. 220

Ex Tax: Rs. 220

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തെയും ഭാവികാലത്തെ ആഴത്തില്‍ സ്വാധീനിച്ച ഡോസ്റ്റോയ് വ്സ്കിയുടെ വാതായനമാകുന്ന നോട്ടുബൂക്കുകളെ ഉപജീവിച് മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി  പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം.വിസ്മയാവഹമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ  സൃഷ്‌ടിച്ച ഡോസ്റ്റോയ് വ്സ്കിയന്‍ നോവല്‍സാഹിത്യം സാഹിത്യവിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്..

ഡ്രൈവിങ് മാന്വല്‍

SIL

ഡ്രൈവിങ് മാന്വല്‍

Rs. 110

Ex Tax: Rs. 110

ഡ്രൈവിങ് മാന്വല്‍ഡ്രൈവിങ്  പഠിക്കുന്നതിനു സഹായകമായ പുസ്തകം . മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ മെക്കാനിസം , വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ള തകരാറുകള്‍ ,കാരണങ്ങള്‍, പ്രതിവിധികള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ..

തിരക്കഥ ആഖ്യാനത്ത...

SIL

തിരക്കഥ ആഖ്യാനത്ത...

Rs. 110

Ex Tax: Rs. 110

ആദ്യകാല തിരക്കഥകളുള്‍പ്പെടെ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലെ തിരക്കഥകളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ...

തിരുവിതാംകൂറില്‍ 2...

SIL

തിരുവിതാംകൂറില്‍ 2...

Rs. 170

Ex Tax: Rs. 170

തിരുവിതാംകൂറില്‍ 22 വര്‍ഷങ്ങള്‍തെക്കന്‍ തിരുവിതാംകൂറിലെ നെയ്യുരിലേക്ക് 1839 ഓഗസ്റ്റ്‌ 23ന് മിഷണറി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി നിയമിക്കപെട്ട സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയായിരുന്നു റവ.ജോണ്‍ ആബ്സ്. കേരളത്തിലെ ജീവിതം അന്യദേശക്കാരന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന അങ്കലാപ്പും കൌതുകവും അദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളി..

Showing 61 to 72 of 139 (12 Pages)