SIL

Book Compare (0)
Showing 13 to 24 of 144 (12 Pages)
അദ്ധ്യാത്മ രാമായണ...

SIL

അദ്ധ്യാത്മ രാമായണ...

Rs. 250

Ex Tax: Rs. 250

രാമന്റെ അയനമാണ് രാമായണം .മനുഷ്യ മനസിലെ അജ്ഞതയുടെ ഇരുട്ട് മാറ്റി അറിവിന്റെ പ്രകാശം പരത്തുവാന്‍ ഓരോ രാമായണ പാരായണവും മലയാളിയെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു . മാനസികമായ വിമലീകരണത്തിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഒരു തീര്‍ത്ഥയാത്രയാണ് തുഞ്ചാത്താച്ചാര്യന്റെ രാമായണത്തിലൂടെ ഓരോ വായനക്കാരനും നടത്തുന്നത് . ലളിതവും സമ്പൂര്‍ണവുമായ അദ്ധ്..

അനന്തം എന്തെന്നറി...

SIL

അനന്തം എന്തെന്നറി...

Rs. 400

Ex Tax: Rs. 400

ലോക പ്രശസ്ത ഇന്ത്യന്‍ ഗണിതശാസ്‌ത്ര പ്രതിഭയായ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്റെ അസാധാരണമായ ജീവിതം പ്രതിപാദിക്കുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥം .ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്റെ ജീവചരിത്ര  ഗ്രന്ഥമായ ദ മാന്‍ ഹു ന്യൂ ഇന്‍ഫിനിറ്റി എന്ന പ്രശസ്തമായ പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ ...

അന്യ ലോകങ്ങള്‍

SIL

അന്യ ലോകങ്ങള്‍

Rs. 130

Ex Tax: Rs. 130

അന്യ ലോകങ്ങള്‍ശാസ്‌ത്രലോകവും , മതങ്ങളും നിരന്തരം അന്വേഷിക്കുന്ന വിഷയമാണിത് . ഇതിന്റെ ഉത്തരം അന്തമില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ ജിജ്ഞാസയെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു . ആവേശകരമായ വായനയ്ക്ക് സഹായകരമാകുന്ന ഗ്രന്ഥം ..

അപൂര്‍വ ചികിത്സാവ...

SIL

അപൂര്‍വ ചികിത്സാവ...

Rs. 50

Ex Tax: Rs. 50

കാലം മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൈപ്പടയ്ക്കുടമ ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍.മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വേദപഠനഗ്രന്ഥമെഴുതിയ  'വേദാധികാരനിരൂപണ'കാരന്‍ ഇതില്‍ വലിയ വൈദ്യവിചാരങ്ങളല്ല, ചെറിയ മരുന്നുകുറിപ്പുകള്‍ . ഇതോര്‍മപ്പെടുത്തുന്ന ചില മഹത്കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ നഷ്ട്പ്പെട്ടുപോയ നാട്ടുവൈദ്യപ്പെരുമയെ ഔഷധസസ്യവൈവിധ്യത..

അമര്‍ത്യസെന്നിന്...

SIL

അമര്‍ത്യസെന്നിന്...

Rs. 90

Ex Tax: Rs. 90

ലോകം ആദരിക്കുന്ന പ്രശസ്ത സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞനും ദാര്‍ശനികനും ചിന്തകനുമായ പ്രൊഫ. അമര്‍ത്യസെന്നിന്‍റെ ദര്‍ശനം  സാമാന്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം ..

ആ ലോകം മുതല്‍ ഈ ലോക...

SIL

ആ ലോകം മുതല്‍ ഈ ലോക...

Rs. 180

Ex Tax: Rs. 180

ആ ലോകം മുതല്‍ ഈ ലോകം വരെആദിമ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍  മുതല്‍ ഇലക്ട്രോണിക്  കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ വരെ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ...

ആകാശത്തിലെ അത്ഭുത...

SIL

ആകാശത്തിലെ അത്ഭുത...

Rs. 90

Ex Tax: Rs. 90

ആകാശത്തിലെ അത്ഭുതക്കാഴ്ചകള്‍മനുഷ്യനെ എല്ലായ്പ്പോഴും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ആകാശക്കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം . ശാസ്‌ത്ര വിഷയങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയത് ജ്യോതിശാസ്ത്രമാണല്ലോ. പ്രപഞ്ചോല്‍പ്പതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാചീന ആശയങ്ങള്‍ മുതല്‍ മഹാവിസ്ഫോടനം വരെയുള്ള ആധുനികസിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പ്രതിപാദി..

ആത്മോപദേശശതകം

SIL

ആത്മോപദേശശതകം

Rs. 50

Ex Tax: Rs. 50

ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അദ്വൈത ദര്‍ശനമാണ്‌ ആത്മോപദേശശതകം. അത്  ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ സരസംഗ്രഹമാണ് . ഭാരതം ലോകത്തിന് സംഭാവന  ചെയ്ത നിസ്തൂല ചിന്താപദ്ധതിയായ ആത്മബോധത്തെ ഗഹനവും മനോഹരവുമായ നൂറു ശ്ലോകങ്ങളില്‍  നിബധിചിരിക്കുന്ന ആത്മോപദേശശതകത്തിന്റെ ലളിതമായ വ്യാഖ്യാനം ...

ആധുനിക ജ്യാമിതികള...

SIL

ആധുനിക ജ്യാമിതികള...

Rs. 130

Ex Tax: Rs. 130

ആധുനിക ജ്യാമിതികള്‍സ്ഥലം എന്ന സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണകോണുകളില്‍ സമീപിക്കുന്ന ജ്യാമിതീയ പദ്ധതികള്‍ ഇന്ന്‍ നിലവിലുണ്ട്.അടിസ്ഥാന സങ്കല്‍പ്പനങ്ങളില്‍തന്നെ ഇവ വിഭിന്നമാണ് . വ്യത്യസ്ത ജ്യാമിതികളിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനമാണ് ഈ പുസ്തകം .ജ്യാമിതിയുടെ ചരിത്രവും ഇതില്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ...

ആധുനികകേരളം ജീവിത...

SIL

ആധുനികകേരളം ജീവിത...

Rs. 120

Ex Tax: Rs. 120

ആധുനികകേരളം ജീവിതവും സംസ്കാരവുംബഹുമുഖസ്പര്‍ശിയായ വിജ്ഞാനധാരകളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും ചരിത്രത്തെയും   സംസ്കാരത്തെയും സമകാലിക വിഷയങ്ങളെയും സംക്ഷിപ്തവും ആധികാരികവുമായിചര്‍ച്ചചെയ്യുന്ന ഒരു മികച്ച ഗ്രന്ഥമാണിത്..

ആധുനികതാവാദ സാഹിത...

SIL

ആധുനികതാവാദ സാഹിത...

Rs. 310

Ex Tax: Rs. 310

മലയാളത്തിലെ ആധുനികതാവാദ സാഹിത്യത്തെ മലയാള വിമര്‍ശനം എങ്ങിനെ നോക്കിക്കണ്ടുവെന്നത് വിമര്‍ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്ന കൃതി ...

ആര്യഭടീയം

SIL

ആര്യഭടീയം

Rs. 220

Ex Tax: Rs. 220

ഭാരതത്തില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രതിഭാശാലിയായ ഗണിതജ്ഞന്‍ ആര്യഭടന്റെ വിഖ്യാതകൃതിയായ  ആര്യഭടീയത്തിന്റെ മലയാള വ്യാഖ്യാനം  ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ക്ക് തനതായ സമ്പ്രദായങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് ഭാരതീയ  ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ ആര്യഭടന്റെ സംഭാവനകള്‍ വിലയിരുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥ..

Showing 13 to 24 of 144 (12 Pages)