Philosophy, Spirituality

Showing 1 to 12 of 16 (2 Pages)
അദ്ധ്യാത്മ രാമായണ...

SIL

അദ്ധ്യാത്മ രാമായണ...

Rs. 250

Ex Tax: Rs. 250

രാമന്റെ അയനമാണ് രാമായണം .മനുഷ്യ മനസിലെ അജ്ഞതയുടെ ഇരുട്ട് മാറ്റി അറിവിന്റെ പ്രകാശം പരത്തുവാന്‍ ഓരോ രാമായണ പാരായണവും മലയാളിയെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു . മാനസികമായ വിമലീകരണത്തിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഒരു തീര്‍ത്ഥയാത്രയാണ് തുഞ്ചാത്താച്ചാര്യന്റെ രാമായണത്തിലൂടെ ഓരോ വായനക്കാരനും നടത്തുന്നത് . ലളിതവും സമ്പൂര്‍ണവുമായ അദ്ധ്..

ആത്മോപദേശശതകം

SIL

ആത്മോപദേശശതകം

Rs. 50

Ex Tax: Rs. 50

ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അദ്വൈത ദര്‍ശനമാണ്‌ ആത്മോപദേശശതകം. അത്  ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ സരസംഗ്രഹമാണ് . ഭാരതം ലോകത്തിന് സംഭാവന  ചെയ്ത നിസ്തൂല ചിന്താപദ്ധതിയായ ആത്മബോധത്തെ ഗഹനവും മനോഹരവുമായ നൂറു ശ്ലോകങ്ങളില്‍  നിബധിചിരിക്കുന്ന ആത്മോപദേശശതകത്തിന്റെ ലളിതമായ വ്യാഖ്യാനം ...

ഗുരുസാഗരം

SIL

ഗുരുസാഗരം

Rs. 175

Ex Tax: Rs. 175

  ശ്രീനാരായണഗുരുദേവ ദര്‍ശനങ്ങളെ സരളമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ..

ചട്ടമ്പിസ്വാമികള...

SIL

ചട്ടമ്പിസ്വാമികള...

Rs. 600

Ex Tax: Rs. 600

ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ സമ്പൂര്‍ണകൃതികളടങ്ങിയ ഒരമൂല്യ ഗ്രന്ഥം  ..

പ്രൗഢാനുഭൂതി

SIL

പ്രൗഢാനുഭൂതി

Rs. 80

Ex Tax: Rs. 80

ക്രിസ്ത്വബ്ദം എട്ടാം ശതകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില്‍ ജനിച്ച ഒരു അത്ഭുത പുരുഷനായിരുന്നു ശ്രീശങ്കരന്‍ .ശ്രീശങ്കരന്‍ രചിച്ച ഒറ്റ ശ്ലോകം മുതല്‍ ആയിരത്തോളം ശ്ലോകങ്ങള്‍ വരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത പതിനഞ്ചു കൃതികളും അവയുടെ വിശദമായ വ്യഖ്യാനങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അപൂര്‍വ ഗ..

ബുദ്ധന്‍ ശാന്തസമു...

SIL

ബുദ്ധന്‍ ശാന്തസമു...

Rs. 70

Ex Tax: Rs. 70

ബോധോദയത്തിന്‍റെ വെളിച്ചമല്ല ജീവിതയാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിന്‍റെ യാതനകളാണ് സിദ്ധാര്‍ത്ഥനെ ബുദ്ധനാക്കിയത്. പരിവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ പന്ഥാവില്‍ അഭിനവബുദ്ധനെ കണ്ടെത്തിയ ഇന്നിന്‍റെ മുഖങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ...

ഭാഷ്യപ്രദീപം ബ്രഹ...

SIL

ഭാഷ്യപ്രദീപം ബ്രഹ...

Rs. 105

Ex Tax: Rs. 105

ശ്രീ ശങ്കരന്റെ കൃതികളില്‍ വച്  ഏറ്റുവും മികച്ചതായ ഭാഷ്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ..

മഹാഭാരതകഥകള്‍ വീക...

SIL

മഹാഭാരതകഥകള്‍ വീക...

Rs. 400

Ex Tax: Rs. 400

മഹാഭാരതകഥകള്‍ വീക്ഷണവും വിശകലനവും ഭാഗം 1സനാതനസംസ്കാരത്തിന്റെ ഊടും പാവുമായ മഹാഭാരതകഥയും കഥാസന്ദര്‍ഭങ്ങളും യഥാവിധി വീക്ഷണവും വിശകലനവും നടത്തി വേദവ്യാസന്റെ വിചിന്തനങ്ങളുടെ ആഴവും പരപ്പും മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥം  ..

മഹാഭാരതകഥകള്‍ വീക...

SIL

മഹാഭാരതകഥകള്‍ വീക...

Rs. 350

Ex Tax: Rs. 350

മഹാഭാരതകഥകള്‍ വീക്ഷണവും വിശകലനവും ഭാഗം 2സനാതനസംസ്കാരത്തിന്റെ ഊടും പാവുമായ മഹാഭാരതകഥയും കഥാസന്ദര്‍ഭങ്ങളും യഥാവിധി വീക്ഷണവും വിശകലനവും നടത്തി വേദവ്യാസന്റെ വിചിന്തനങ്ങളുടെ ആഴവും പരപ്പും മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥം  ..

മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് സ...

SIL

മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് സ...

Rs. 90

Ex Tax: Rs. 90

മാര്‍ക്സിലും എംഗല്‍സിലും ആരംഭിച് പ്ലഹ്നോവ്, ലെനിന്‍ , ഗോര്‍ക്കി, കോഡ്വെല്‍, ലൂക്കാച്ച്, ബെഞ്ചമിന്‍,ബ്രെഹ്ത് , ഗ്രാംഷി ,ലുസൂണ്‍, മാവോ , അല്‍തൂസര്‍,ഗോള്‍ഡ്‌മേന്‍,അഡോര്‍ണോ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിഭാശാലികളുടെ സംഭാവനകളിലൂടെ  വളര്‍ന്ന് ഇ.എം.എസ്  വരെ എത്തിനില്‍ക്കുന്ന മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് സൗന്ദര്യശാ..

രാമായണ പര്യടനം

SIL

രാമായണ പര്യടനം

Rs. 200

Ex Tax: Rs. 200

നൂറ്റാണ്ടുകളെ അതിജീവിച്ച കാവ്യമായി നിലകൊള്ളുന്ന രാമായണത്തിന്റെ ആറ് കാണ്ഡങ്ങളെയും ലളിതവും സംവേദനക്ഷമവുമായ ഭാഷയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതി ...

വര്‍ത്തമാനപ്പുസ്...

SIL

വര്‍ത്തമാനപ്പുസ്...

Rs. 140

Ex Tax: Rs. 140

വര്‍ത്തമാനപ്പുസ്തകതിന്റെ വര്‍ത്തമാനംകേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കഴുത്തില്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദേശവാഴ്ച എന്ന പ്രേതത്തെ ഉള്ളില്‍ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയുടെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകളാണ് ഇവിടെ വ്യവചേഛ്ദിക്കുന്നത് . വിരല്‍ മുറിച് വാര്‍ന്നുവീഴുന്ന രക്തത്തുള്ളികള്‍ക്ക് അക്ഷരരൂപം നല്‍കിയതുപോലുള്ള ഒരു വായനാന..

Showing 1 to 12 of 16 (2 Pages)